Boka

Så här går det till:


 1. Skicka förfrågan via formuläret
  här intill.
 2. Vi mailar dig ett erbjudande.
 3. Du bekräftar uppgifterna i erbjudandet genom att klicka på länken i mailet.
 4. Vi bekräftar bokningen till dig.
 5. Du betalar bokningen senast
  30 dagar innan bokat tillfälle.
 6. Bokningen är nu giltig. 


 • Bankgiro:722-0676
 • Swish: 1232875433


Välkomna!

 
 
 
 
 
 
Vuxna
Barn- och ungdomsförening
Pensionärsförening
Prioriterade grupper
Andra
 
Brommasalen - Festlokal för 300 personer (150 sittande)
Nockebysalen - Festlokal för 120 personer (80 sittande)
Mossensalen - Mötes- och kurslokal
 
 
 
Enstaka tillfälle
Återkommande tillfällen
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej
 
Lokalvärd *
Säkerhetsvakt *
Möblering
Städning *
Hyra av mikrofoner / ljud / ljus
Hyra av projektor
Hyra av porslin / linnedukar / stolsöverdrag
Mat & dryck
 
 
 
 

OBS! Fyll i alla fält märkta med *.

Du får en bekräftelse här ovan då din förfrågan skickats.

Bokningsregler

  • Bokning får endast göras myndig person och Alviks Kulturhus får endast användas för i bokningsbekräftelsen angiven tid och ändamål. Kunden är också skyldig att följa kompletterande villkor som lämnas av ansvarig personal på Alviks Kulturhus. 
  • Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt särskild taxa. 
  • I de fall bokningsbekräftelsen avviker från gjord beställning åligger det kunden att inom 3 dagar skriftligen meddela detta till Alviks Kulturhus. 
  • Bokningar får ej överlåtas eller säljas till annan. 
  • Alviks Kulturhus har förskottsbetalning på hyreskostnaden. 
  • Av Alviks Kulturhus utställd faktura skall vara betald senast vid förfallodagen annars annulleras bokningen. Efterdebitering kan förekomma om Alviks Kulturhus förorsakats extra kostnader. 
  • Ingen ny och ombokning kan ske om kunden har fakturor som förfallit. 
  • Vid avtalsbrott kan Alviks Kulturhus besluta om att hyresavtalet omedelbart upphör. 
  • Arbetsmarknadskonflikter, brand, strömavbrott, tekniska fel, otjänlig väderlek eller annan omständighet som parter ej kan råda över och som innebär att Alviks Kulturhus inte kan användas enligt bokningsbekräftelsen, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna. 
  • Alviks Kulturhus äger rätt att avboka hyrestid utan skadeståndsskyldighet. Kunden informeras genom kompletterande bokningsbesked. 
  • Avbokning skall alltid ske skriftligt 30 dagar innan förhyrning via epost till lokalbokning@alvikskulturhus.se för att kreditering skall ske. 
  • Avbokning senare än 30 dagar innan förhyrning krediteras ej. 

  Hyresregler

  Vid avtalsbrott äger Alviks Kulturhus rätten att besluta om att hyresavtalet omedelbart upphör. 

  • Bokning kan endast göras av myndig person. Ansvarig hyrestagare skall befinna sig i eller i anslutning till lokalen och vara tillgänglig under hela hyrestiden. Alviks Kulturhus äger rätten neka bokningsförfrågan om det på sannolika grunder kan antas att denna kan medföra allvarligare ordningsstörningar och-/eller olaglig handling i eller invid anläggningen. 
  • Alviks Kulturhus lokaler skall utnyttjas med försiktighet och enligt god sed. 
  • Vi har krav på att det alltid skall finnas ansvarig personal (värd/husmor) på plats under tillställningen gång. 
  • Alviks Kulturhus uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma om bokad lokal lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. 
  • Vid skada på Alviks Kulturhus lokaler, inventarier eller övrig egendom skall detta utan dröjsmål göras till ansvarig personal på Alviks Kulturhus. 
  • Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen. 
  • Det åligger hyrestagaren att inhämta erforderliga tillstånd från myndigheter och följa dess anvisningar. Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten att på kundens bekostnad tillsätta det antal säkerhetspersonal vi anser vara nödvändigt för att upprätthålla tillfredställande ordning inomhus såväl som utomhus. Alkoholförsäljning får endast förekomma om särskild överenskommelse gjorts med Alviks Kulturhus. 
  • Hyrestagaren får ej hindra ansvarig personal från Alviks Kulturhus att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i lokalerna. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller innebära begränsning i nyttjandet. 
  • Musik skall stängas av senast en timme innan hyrtidens slut och då skall även servering upphöra. Tidsöverdrag debiteras gäst med 150 % av ordinarie timpris. 
  • Hyresgästen ansvarar för möblering och återställning av lokalen. Se återställningsinstruktion. 

  Säkerhetsföreskrifter

   Vid överträdelse av dessa föreskrifter förbehåller sig Alviks Kulturhus rätten att omedelbart upphäva hyresavtalet. 

  • Endast för lokalen godkänt antal personer får vistas i lokalen.
  • Använd lokalen med försiktighet. 
  • Levande ljus/marschaller skall hållas under god uppsikt. 
  • Nödutgångar och utrymningsvägar skall vara fria från blockering. 
  • Kontrollera att nödutgångar, nödljusarmaturer och släckutrustning är i funktion och tillgängligt. 
  • Informera övriga besökare var nödutgångarna finns. 
  • Utse en utrymningsledare som skall finnas i anslutning till lokalen under hela hyrtiden. 
  • Lås entrédörren till lokalen om du inte har uppsikt över dörren. Låt aldrig obehöriga komma in i lokalen under er bokning. 
  • Vid bekräftat obehörigt besök kontakta polisen på telefon 112. 
  • Spis, diskmaskin, kaffebryggare och övrig utrustning skall vara avstängd vid hyrestiden slut. 
  • Sopsäckar och brännbart material lämnas på den plats som anvisas av Alviks Kulturhus personal. 
  • Entrédörren till lokalen skall alltid låsas utav bokningsansvarig hyresgäst eller ansvarig personal från Alviks Kulturhus. 

  I händelse av brand; 

  • Rädda – dig själv och andra som är i direkt fara. 
  • Varna – de som hotas av branden 
  • Larma – ring 112 (Adressen är Gustavslundsvägen 168 A) 
  • Släck – bara om du tror du klarar det! 

  Återställningsinstruktion

   Denna återställninginstruktion är för de kunder som inte betalt städavgift. 

  1. Stolarna skall placeras på angiven plats i lokalen, på ett korrekt sätt, med 6 st stolar i varje stapel. 
  2. Har övriga möbler flyttats skall dessa återställas på sina platser. 
  3. Borden skall torkas av och placeras på bordsvagnarna. Bordsvagnarna skall placeras på angiven plats. 
  4. Sopsäckar skall knytas ihop och placeras på angiven plats. 
  5. Lånad garderobsställning/ar skall lämnas i städat skick. 
  6. Kök och pentry: Diska all disk, rengöra bänkytor och utrustning (kylskåp, ugn och spis), tag med privata saker, sopa och våttorka golvet. 
  7. Förbjudet att lämna glasflaskor i sopsäckar! Ta med dig tomglaset. Alviks Kulturhus har ingen möjlighet att ta hand om det. Gäller andra privata saker. 
  8. Återställningen ska vara klar innan hyrtiden är slut.